Nabór na studia stacjonarne I stopnia

Rejestracja kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych prowadzona jest za pośrednictwem wspólnego dla całej PW portalu, według ustalonego terminarza.

Ogólne zasady przyjęć na studia I stopnia

Aby zostać przyjętym na studia i stać się studentem studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Politechniki Warszawskiej należy spełnić następujące warunki:

  • zarejestrować się internetowo jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej. Rejestracji można będzie dokonać w odpowiednim czasie poprzez specjalny portal.
  • zostać zakwalifikowanym na studia w wyniku poddania się procedurze kwalifikacyjnej,
  • złożyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie i odebrać decyzję o przyjęciu na studia,
  • dostarczyć świadectwo lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, uzyskane w wyniku badań wykonanych zgodnie ze skierowaniem otrzymanym z Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
  • złożyć ślubowanie studenckie.

Procedura kwalifikacyjna

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych studia stacjonarne I stopnia, rozpoczynające się od października organizowany jest konkurs wspólny na kierunki studiów prowadzone w ramach całej PW w Warszawie.

Procedurę kwalifikacyjną przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) działające na wszystkich wydziałach. W procedurze tej kandydaci uzyskują pewną liczbę punktów kwalifikacyjnych PK, która stanowi jedyne kryterium przy podejmowaniu przez WKR decyzji o przyjęciu na studia.

Inne ważne informacje

Ważniejsze terminy dla Kandydatów na Wydział SiMR zawarte są w Terminarzu.

Kierunki studiów na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych dostępne są tutaj.