Aktualności

Zajęcia z języka angielskiego dla II roku - 2015/16

W semestrze letnim 2015/16 zajęcia z języka angielskiego dla II roku będą odbywać się w grupach podanych tutaj

Zasady bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie pandemii COVID-19 przypominamy o konieczności zgłaszania przez pracowników, doktorantów i studentów podejrzenia zachorowania na COVID-19 na adres: powiadomienia@pw.edu.pl

» Szczegółowe zasady postępowania określa aktualne zarządzenie nr 104/2020 Rektora PW w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 od dnia 1 października 2020 roku

 

Wybór specjalności 2015/2016

Trwa proces wyboru specjalności dla III roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Szczegółowe informacje w dziale Informacje ogólne dla odpowiedniego rodzaju studiów.

Seminarium „Studia projektowo-zorientowane”

Dziekan i Komisja Programowa RW Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej zapraszają na seminarium „Studia projektowo-zorientowane” w dniu 18.01.2016 (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali 3.12.
.

Erasmus - spotkanie

W dniu 27 stycznia 2016 (środa) o godzinie 18.00 w Sali Multimedialnej (pater) odbędzie spotkanie w sprawie programu Erasmus+ .
Można będzie uzyskać informacje dotyczące wyjazdów w roku akademickim 2016/17.
Przygotowując się do wyjazdu w ramach programu można zapoznać się wystawą plakatów znajdującą się na pierwszym piętrze przy wyjściu do windy i zajrzeć na strony www zagranicznych uczelni z którymi wydział ma podpisane umowy.

Ważna informacja: plan środowy w poniedziałek 21 XII 2015 r.

W poniedziałek 21 XII 2015 r. zajęcia według planu obowiązującego w środę.

16 grudnia (środa), 14:00-16:00 - godziny dziekańskie

W związku z organizowanym corocznym spotkaniem Świątecznym studentów Wydziału, Pan Dziekan ustanowił godziny dziekańskie w dniu 16.12.2015 (środa) od godz. 14:00 do godz. 16:00 dla odbywających się w tym czasie wykładów.

Stypendia na studia we Włoszech

Wykaz możliwości uzyskania stypendium na studia we Włoszech, zawierający wiele interesujących propozycji. Szczegóły są dostępne na stronie http://becasparaitalia.altervista.org/joomla/

Zaproszenie

W dniu 9 grudnia (środa) 2015 o godz. 16:15 (do 18:00) w Sali Multimedialnej  
w ramach zajęć ‘”Przedsiębiorczość Innowacyjna”
odbędzie się spotkanie z firmą MotoKariera
zajmującą  się budowaniem karier w branży motoryzacyjnej - www.motokariera.pl
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
dr inż. Andrzej Selenta

Propozycja studiów w Korei Południowej

Studia w Korei Południowej na UNIVERSITY OF ULSAN (UOU)

  • Oferta skierowana do: studentów studiów I i II stopnia
  • Wielkość wymiany: 3 studentów rocznie
  • Długość pobytu: 1 lub 2 semestry
  • Czesne: Studenci biorący udział w wymianie ponoszą koszty opłat za naukę w uczelni macierzystej i będą zwolnieni z opłat za naukę w instytucji przyjmującej.
  • Koszty ponoszone przez studentów uczestniczących w wymianie: Studenci pokrywają we własnym zakresie wszystkie koszty związane z podróżą i pobytem w uczelni przyjmującej.

Odbiór indeksów i legitymacji

Odbiór indeksów i legitymacji dla studentów I roku studiów niestacjonarnych I i II stopnia odbędzie się w dniu 10.10.2015r. (sobota) po szkoleniu BHP w Dziekanacie.

Obowiązkowe szkolenie BHP

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku odbędzie się w następujących terminach (są to jedyne terminy w tym roku akademickim):

  • 02.10.2015, (piątek) godz. 16:15 – 19.00 Studia stacjonarne, kierunek MiBM grupy: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.7; 1.8;
  • 09.10.2015, (piątek) godz. 16:15 – 19:00 Studia stacjonarne, grupy kierunek MIBM 1.9; 1.10; kierunek MTR 1.3; 1.4; 1.5; kierunek IPEH grupy 1.1; 1.2; 1.3.
  • 10.10.2015, (sobota) godz. 10:00 – 13:00 Studia niestacjonarne I i II stopnia
  • 16.10.2015, (piątek) godz. 18:15 – 21:00 Studia stacjonarne, grupy 1.6 MIBM, 1.1 MTR; 1.2 MTR

Zapisy na zajęcia - informacja dla studentów I roku

Studenci I roku na studiach stacjonarnych proszeni są o ponowne zapisanie się na przedmiot Techniki komputerowe (semestr zimowy w roku akademickim 2015/2016).

Zapisów będzie można dokonać od poniedziałku 05.10.2015 od godz.18.00 do wtorku 06.10.2015 do godz. 5.50.

Rozmowy z Prodziekanem ds. Nauczania

Prodziekan ds. Nauczania prof. dr hab. inż. W. Marowski zaprasza zainteresowanych studentów I roku studiów I stopnia na rozmowy w dniu 16 września 2015 roku w godz. 10.30 – 14.00.

Dla pozostałych studentów rozmowy z Prodziekanem ds. Nauczania prof. dr hab. inż. Witoldem Marowskim przewidziane są w następujących terminach:

- II rok 18.09.2015 (piątek)

- III rok i studia II stopnia (mgr)  21.09.2015 (poniedziałek)

Zapisy na zajęcia przez USOSweb

W roku akademickim 2015/2016 studenci I i II roku studiów, I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne, zapisują się na zajęcia poprzez USOSweb.
Terminy zapisów będą dostępne po 07.09.2015 r.

Zmiana numerów kont bankowych na indywidualnie przypisane studentom

Informujemy, iż począwszy od dnia 01.07.2015 r. wpłat z tytułu opłat za studia (czesne, warunki, indeks, legitymacja, dyplom) należy dokonywać na indywidualnie przypisany numer konta bankowego. 

Egzamin z PAiTM

Egzamin z Podstaw Automatyki i Teorii Maszyn u prof. Z Starczewskiego odbędzie się w środę, 8 lipca 2015 r., o godz. 9.00 w sali 2.5.

Erasmus - terminy egzaminu językowego

Drodzy studenci,
SJO podało nam terminy egzaminu językowego kwalifikującego na wyjazd w ramach programu Erasmus.

Erasmus+ 2015/16 - Ostateczny termin składania dokumentów

Centrum Współpracy Międzynarodowej poinformowało nas o terminie składania dokumentów aplikacyjnych na semestr zimowy i semestr letni to 30.06.2015.
Dokumentem aplikacyjnym jest jakikolwiek dokument wystawiany przez uczelnię zagraniczną, potwierdzający fakt przyjęcia studenta.

Po 30 czerwca nie będziemy przyjmować dokumentów aplikacyjnych.
Dokumenty można uzupełniać po tym terminie, jednak nie później niż na miesiąc przed wyjazdem.
Dr Andrzej Selenta
Erasmus+ SiMR

UWAGA - studia niestacjonarne

W związku  z pogrzebem prof. Hieronima Jakubczaka w dniu 22.05.2015r. (piątek) dziekanat studiów niestacjonarnych będzie nieczynny.