Terminy złożenia pracy dyplomowej

Na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych obowiązują następujące terminy złożenia zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej:

  • praca dyplomowa na studiach I stopnia 30.01.2021 r. (sobota),
  • praca dyplomowa na studiach II stopnia 12.02.2021 r. (piątek).

Terminy te są zgodne z obowiązującym Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej i harmonogramem roku akademickiego 2020/2021 PW.

Studenci studiów pierwszego stopnia, którzy będą się ubiegać o przyjęcie na drugi stopień studiów rozpoczynających się od semestru letniego, ze względu na czas wymagany do przygotowania i przeprowadzenia procesu egzaminu dyplomowego oraz dokumentacji związanej z tym egzaminem, powinni złożyć prace dyplomowe najpóźniej do dnia 15.01.2021 r. lub 18.01.2021 r. (obrony odpowiednio 15 i 16 lutego 2021 r.).