Konkurs Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej PiM

Organizatorem Konkursu Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej w zakresie Pojazdów i Maszyn dla uczniów szkół średnich jest Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (SiMR) Politechniki Warszawskiej. Konkurs organizowany jest corocznie w semestrze letnim.

Konkurs jest turniejem wiedzy i ma formułę otwartą – mogą w nim uczestniczyć uczniowie szkół średnich z terenu całej Polski. Tematycznie kierowany jest do osób kształcących się w dziedzinach mechaniki i mechatroniki pojazdów lub maszyn, bądź zainteresowanych tymi zagadnieniami.

Uwaga!
Z powodu zagrożenia epidemiologicznego organizacja Konkursu w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 została odwołana.
Nie przewiduje się przeprowadzenia etapu półfinałowego w szkołach, ani Finału Konkursu w siedzibie Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych (organizatora konkursu).

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach!