Dzień Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

Dziekan oraz Rada Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej zapraszają w dniu 20 maja 2022 r. na obchody Dnia Wydziału SiMR PW, które będą zorganizowane na terenie gmachu Samochodów i Ciągników przy ul. Narbutta 84 oraz przyległych obiektów.

 

Program obchodów:

1000 Posiedzenie Rady Patronackiej (s. 3.12)

1115 Uroczyste otwarte posiedzenie Rady Wydziału (s. multimedialna)

1200 Seminarium przedstawicieli Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych (s. multimedialna):

  • dr hab. Bartosz Piotrowski, prof. ASP, główny projektant PESA, „Projektowanie środków transportu”
  • dr Dominik Głąb, WW i Kaniewski Design, „Bo inżynieria i design ...”

1245 Wykład Inżynier przyszłości, czyli dokąd zmierza branża automotive? (s. multimedialna)

1330 Wręczenie pamiątkowych dyplomów absolwentom SiMR PW (s. multimedialna)

 

Część piknikowa

1400-2000 Wystawa Wydziału SiMR PW i partnerów (parking SiMR)

1400-1800 Wystawa kół naukowych SiMR PW (parking SiMR)

1400-1800 Atrakcje sportowo-rozrywkowe (mecz siatkówki, simriada)

1400-2000 Grill (parking SiMR)